phòng khách trực xung với cửa chính

Bài trí nội thất hợp phong thủy luận trong phòng khách

25-21

Việc bố trí phong thủy trong phòng khách khá phức tạp, bao gồm cả hướng cửa và cách sắp xếp